Jak přejít na novou šablonu?

Pokud používáte šablonu na adrese knihovnaXXX.wz.cz apod.,  stačí na tomto webu vytvořit na všech stránkách odkaz (např. s textem: Tyto stránky nebudou nadále udržovány. Novou stránku najdete na adrese: cokoliv.webk.cz).
Chcete-li, kontaktujte nás na adrese podpora@webk.cz. Na Vaší starou šablonu vložíme jednoduchou stránku upozorňující na tuto skutečnost s automatickým načasovaným přesměrováním.

Vytvoření šablony na tomto serveru je již popsáno v části "Jak začít se šablonou".


zpět